Sản Phẩm - Túi Lưới Arena AEANJA11

Sale

Túi Lưới Arena AEANJA11

599,000  189,000 

Mã: AEANJA11 Danh mục: , Từ khóa: , Product Brand:
Array
(
  [0] => Array
    (
      [attributes] => Array
        (
          [attribute_pa_color] => cam
        )

      [availability_html] => 

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 189000 [display_regular_price] => 599000 [image] => Array ( [title] => AEANJA11HRED [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-600x600.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-600x600.jpg 600w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-768x768.jpg 768w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-560x560.jpg 560w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-32x32.jpg 32w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED.jpg 800w [sizes] => (max-width: 600px) 100vw, 600px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED.jpg [full_src_w] => 800 [full_src_h] => 800 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 600 [src_h] => 600 ) [image_id] => 5566 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => AEANJA11-HRED [variation_description] => [variation_id] => 5210 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED-600x600.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11HRED.jpg ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [attribute_pa_color] => den ) [availability_html] =>

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 189000 [display_regular_price] => 599000 [image] => Array ( [title] => AEANJA11BLK [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-600x600.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-600x600.jpg 600w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-768x768.jpg 768w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-560x560.jpg 560w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-32x32.jpg 32w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK.jpg 800w [sizes] => (max-width: 600px) 100vw, 600px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK.jpg [full_src_w] => 800 [full_src_h] => 800 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 600 [src_h] => 600 ) [image_id] => 5568 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => AEANJA11-BLK [variation_description] => [variation_id] => 5211 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK-600x600.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11BLK.jpg ) [2] => Array ( [attributes] => Array ( [attribute_pa_color] => vang ) [availability_html] =>

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 189000 [display_regular_price] => 599000 [image] => Array ( [title] => AEANJA11FYEL [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-600x600.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-600x600.jpg 600w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-768x768.jpg 768w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-560x560.jpg 560w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-32x32.jpg 32w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL.jpg 800w [sizes] => (max-width: 600px) 100vw, 600px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL.jpg [full_src_w] => 800 [full_src_h] => 800 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 600 [src_h] => 600 ) [image_id] => 5565 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => AEANJA11-FYEL [variation_description] => [variation_id] => 5212 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL-600x600.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11FYEL.jpg ) [3] => Array ( [attributes] => Array ( [attribute_pa_color] => xanh-ngoc ) [availability_html] =>

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 189000 [display_regular_price] => 599000 [image] => Array ( [title] => AEANJA11TUQ [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-600x600.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-600x600.jpg 600w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-768x768.jpg 768w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-560x560.jpg 560w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-32x32.jpg 32w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ.jpg 800w [sizes] => (max-width: 600px) 100vw, 600px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ.jpg [full_src_w] => 800 [full_src_h] => 800 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 600 [src_h] => 600 ) [image_id] => 5567 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => AEANJA11-TUQ [variation_description] => [variation_id] => 5213 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ-600x600.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2021/03/AEANJA11TUQ.jpg ) )
Xóa
 • Mô tả
 • Thông tin bổ sung

Mô tả

Túi Lưới Arena AEANJA11 là dạng túi lưới cỡ trung bình, giúp bạn mang theo hầu hết mọi phụ kiện phục vụ tập luyện bơi lội. Từ kickboard, phao kẹp, chân vịt, bàn quạt, ống thở,… tất cả đều cất vừa để xách theo.

Chất liệu: 100% Nylon

Màu sắc:

 • Đen (BLK)
 • Vàng (FYEL)
 • Cam (HRED)
 • Xanh ngọc (TUQ)

Kích thước: 36×55 cm

Xuất xứ: China

Giá chính hãng: 599.000đ

Giá sale clearstock: 189.000đ

Thông tin bổ sung

Màu Sắc

Cam, Đen, Vàng, Xanh Ngọc