Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0109417218 Ngày cấp: 16/11/2020 Do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp