Dây kéo kháng lực giúp bạn tăng cường thể lực với các bài tập bổ trợ như bài tập bơi tại chỗ với dây kéo dưới nước, hoặc mô phỏng các động tác kéo tay với dây kéo trên cạn.
Sắp xếp:
Hiển thị:
0765.655.655
0765.655.655