Kính bơi cận là giải pháp đảm bảo tầm nhìn tốt nhất cho những người bị cận thị khi bơi lội, tập luyện. Có thể chọn kính bơi cận lắp sẵn cân bằng điop hoặc lắp rời lệch độ từng bên mắt.
Sắp xếp:
Hiển thị:
0765.655.655
0765.655.655