Sản Phẩm - Kính Bơi View V2000ASA Swipe Anti-fog

Kính Bơi View V2000ASA Swipe Anti-fog

499,000 

Mã: V2000ASA Danh mục: , Từ khóa: , Product Brand:
Array
(
  [0] => Array
    (
      [attributes] => Array
        (
          [attribute_pa_color] => den-mat-trong
        )

      [availability_html] => 

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 499000 [display_regular_price] => 499000 [image] => Array ( [title] => V2000_CBK-1 [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-600x600.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-600x600.jpg 600w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-768x768.jpg 768w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-560x560.jpg 560w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-32x32.jpg 32w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1.jpg 800w [sizes] => (max-width: 600px) 100vw, 600px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1.jpg [full_src_w] => 800 [full_src_h] => 800 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 600 [src_h] => 600 ) [image_id] => 2172 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => V2000ASA-CBK [variation_description] => [variation_id] => 3096 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1-600x600.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CBK-1.jpg ) [1] => Array ( [attributes] => Array ( [attribute_pa_color] => den-mat-xanh ) [availability_html] =>

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 499000 [display_regular_price] => 499000 [image] => Array ( [title] => V2000_BLBK-1 [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-600x600.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-600x600.jpg 600w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-768x768.jpg 768w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-560x560.jpg 560w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-32x32.jpg 32w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1.jpg 800w [sizes] => (max-width: 600px) 100vw, 600px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1.jpg [full_src_w] => 800 [full_src_h] => 800 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 600 [src_h] => 600 ) [image_id] => 2171 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => V2000ASA-BLBK [variation_description] => [variation_id] => 3097 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1-600x600.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_BLBK-1.jpg ) [2] => Array ( [attributes] => Array ( [attribute_pa_color] => xanh-la-mat-trong ) [availability_html] =>

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 499000 [display_regular_price] => 499000 [image] => Array ( [title] => V2000_CGR [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-600x600.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-600x600.jpg 600w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-768x768.jpg 768w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-560x560.jpg 560w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-32x32.jpg 32w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR.jpg 800w [sizes] => (max-width: 600px) 100vw, 600px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR.jpg [full_src_w] => 800 [full_src_h] => 800 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 600 [src_h] => 600 ) [image_id] => 2173 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => V2000ASA-CGR [variation_description] => [variation_id] => 3098 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR-600x600.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/02/V2000_CGR.jpg ) [3] => Array ( [attributes] => Array ( [attribute_pa_color] => xanh-mat-trong ) [availability_html] =>

Còn hàng

[backorders_allowed] => [dimensions] => Array ( [length] => [width] => [height] => ) [dimensions_html] => N/A [display_price] => 499000 [display_regular_price] => 499000 [image] => Array ( [title] => V2000_CAM [caption] => [url] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM.jpg [alt] => [src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM.jpg [srcset] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM.jpg 500w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-150x150.jpg 150w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-300x300.jpg 300w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-367x367.jpg 367w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-85x85.jpg 85w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-50x50.jpg 50w, https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-32x32.jpg 32w [sizes] => (max-width: 500px) 100vw, 500px [full_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM.jpg [full_src_w] => 500 [full_src_h] => 500 [gallery_thumbnail_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-150x150.jpg [gallery_thumbnail_src_w] => 150 [gallery_thumbnail_src_h] => 150 [thumb_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-300x300.jpg [thumb_src_w] => 300 [thumb_src_h] => 300 [src_w] => 500 [src_h] => 500 ) [image_id] => 3095 [is_downloadable] => [is_in_stock] => 1 [is_purchasable] => 1 [is_sold_individually] => no [is_virtual] => [max_qty] => [min_qty] => 1 [price_html] => [sku] => V2000ASA-CAM [variation_description] => [variation_id] => 3099 [variation_is_active] => 1 [variation_is_visible] => 1 [weight] => [weight_html] => N/A [image_thumb] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM-150x150.jpg [image_src] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM.jpg [image_link] => https://yeuboiloi.com/wp-content/uploads/2019/10/V2000_CAM.jpg ) )
Xóa
 • Mô tả
 • Thông tin bổ sung

Mô tả

Kính Bơi View V2000ASA là dòng kính thi đấu chuyên nghiệp được tối ưu dành cho các cuộc thi bơi ngoài trời. Quá trình nghiên cứu và phát triển cấu tạo để tương thích thoải mái nhất cho người sử dụng trong những chặng bơi kéo dài với cự ly lớn như các VĐV bơi đường trường đỉnh cao. Góc nhìn rộng, công nghệ mang lại tính ổn định và bền bỉ như các loại mặt nạ kính lặn biển, từ đó V200A đã ra được cho ra đời.

Công nghệ chống đọng sương hoàn toàn mới: Swipe Anti-fog hứa hẹn mang lại tuổi thọ lâu gấp 10 lần. Bạn chỉ cần đơn giản dùng ngón tay để xoa nhẹ vào mặt trong mắt kính, lớp chống mờ sẽ được kích hoạt và ngay lập tức mang lại góc nhìn trong trẻo.

 • Chống sương hoàn toàn mới – Swipe Anti-fog..
 • Chống tia UV – UVCUT: bảo vệ tuyệt vời cho mắt khỏi tác hại của tia cực tím.
 • Đệm nhựa TPE: chất liệu nhựa thân thiện của View đem lại sự thoải mái lớn nhất, ngăn nước hoàn hảo cho thời gian sử dụng lâu dài. Không kích ứng với da người và có thể chế tác thành nhiều màu sắc đa dạng, không như các loại silicone thông thường.

Chất liệu:

 • Mắt kính, khóa chỉnh dây và khung sườn: Polycarbonate
 • Dây đeo, cầu mũi (3 kích cỡ S, M, L): TPE

Màu sắc:

 • Đen mắt xanh (BLBK)
 • Xanh mắt trong (CAM)
 • Xanh lá mắt trong (CGR)
 • Đen mắt trong (CBK)

Xuất xứ: Japan

Thông tin bổ sung

Màu Sắc

Đen mắt trong, Đen mắt xanh, Xanh lá mắt trong, Xanh mắt trong